Technológia

Fyzici dokázali, že všetko okolo nás pozostáva z molekúl, tie z atómov a atómy z elementárnych zhlukov energie, vibrujúcich v rôznych frekvenciách. Tieto jednotky energie (kvarky) nesú informácie, ktoré v závislosti od ich zdroja komunikujú s našimi bunkami.

Keďže v štruktúre živých organizmov predstavuje voda veľmi vysoký podiel, vitalita týchto foriem života je závislá od jej kvality. Jedinečnosť aktivátorov vody Heelix je v tom, že sú založené na pôsobení nepatrných, účinných, v prírode pôsobiacich javov.

Doterajšie technológie úpravy vody sa zaoberali len jej chemickými vlastnosťami. Nevšímali si aj jej energetické vlastnosti. To postupne poškodzovalo životné prostredie, vitalitu rastlín, zvierat, ľudí. Aktivátory vody Heelix sú účinné energetické generátory schopné obnoviť v prírode prirodzené elektromagnetické frekvencie. Turbulentný vibračný vír (toroidný vortex) v nich umožňuje opäť obnoviť vitalitu a životné funkcie bunkových štruktúr. Menia molekulárnu štruktúru vody, avšak základné makrominerály z vody neodstraňujú. Špeciálne vyladená geometria matice sklenných gúľ v aktivátoroch vody Heelix dáva vode vyššiu energiu, nižšie povrchové napätie a lepšie hydratačné vlastnosti.


Heelix – prírodný aktivátor vody – sa od podobných zariadení na úpravu vody líši:

  • konfiguráciou sklenných gúľ cielene nabitých frekvenciami
  • minerálovým obalom s bohatým spektrom prírodných elektromagnetických frekvencií
  • využívaním piezoelektriny
  • bezúdržbovou autonómnou prevádzkou

 

Veda dokázala, že frekvenčný prenos energií je v prírode bežný jav. Všetka hmota v jej rôznych formách prijíma, ukladá aj vysiela informácie prostredníctvom elektromagnetických vĺn. Tie možno merať – zistiť ich frekvenciu – a definovať nielen ich zdroj, ale aj typ prenášaných informácií. Zistená frekvencia nám preto umožňuje využiť vlastnosti konkrétnej hmoty.

V aktivátoroch vody Heelix využívame základnú vlastnosť kryštalických látok, vrátane vody a skla, ktorou je absorbcia všetkých elektromagnetických frekvencií v ich dosahu. 

 

Sklenné gule sú vo výrobnom procese nabité prírodnými elektromagnetickými frekvenciami. Keď voda preteká cez sústavu sklenných gúľ v našom zariadení, jej energia sa zvyšuje a transformuje. Molekuly vody si so sklennými guľami vzájomne vymieňajú elektromagnetické informácie – voda tak nesie elektrický náboj. Cielená rotácia vody vodu nielen štrukturalizuje, ale vytvára aj biomagnetické pole pomocou frekvencií minerálov v mineralizačnom obale – každá vlnová dĺžka (minerálna, kryštalická či zvuková) v ňom má špecifickú úlohu. Toto „sťahovanie” informácií do vody je vlastne „energetický podpis” každého minerálu z mineralizačného obalu. Výhodou je, že proces „sťahovania” týchto informácií prebieha bez toho, aby voda prišla do fyzického kontaktu s minerálmi.